balabanz:

 yüzleri dost 

özleri düşmandan 

usandım.

are-soul:

DARK/GLOW PALE
+